4 Giai Đoạn Marketing Cho Khởi Nghiệp

Đối với các khởi nghiệp, việc ổn định hoạt động marketing để phát triển là rất quan trọng. Thông thường sẽ trải qua 4 giai đoạn cơ bản. Giai đoạn 1: Đơn mục tiêu, đơn kênh Nôm na là chỉ quảng cáo bán hàng trên một kênh hiệu quả nhất (thường là facebook hoặc adword […]

READ MORE
Để Content Marketing Và Quảng Cáo Trả Tiền “Song Hành” Tăng Doanh Thu

Kết hợp content marketing và quảng cáo, được hay không? Nhiều chuyên gia nhìn nhận content marketing và PPC (pay per click – quảng cáo trả tiền theo nhấp chuột) là hai hướng chiến lược khó song hành cùng nhau. Những người ủng hộ content marketing khẳng định, content marketing tạo ra các thứ hạng tìm kiếm […]

READ MORE