Phần mềm kết nối máy xét nghiệm

Phần mềm LISASIA là hệ thống quản lý thông tin khoa Xét nghiệm (XN) dựa trên nhu cầu quản lý khoa XN của các bệnh viện, phòng khám khác nhau. Với nhu cầu thực tế, LISASIA đã chứng minh được độ tin cậy, chính xác và hiệu quả cao giảm bớt thời gian trả kết quả.

LISASIA có các chức năng quản lý thông tin bệnh nhân, mẫu XN và kết quả XN. Một đặc tính nổi bật của LISASIA là khả năng kết nối với các máy XN để nhận kết quả XN tự động.

LISASIA được thiết kế hết sức mở, cho phép dễ dàng kết nối với các hệ thống thông tin khác.

Với phần mềm LISASIA, việc quản lý thông tin khoa XN sẽ trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu nhân lực và thời gian được tiết kiệm hơn và đặc biệt làm tăng tính chính xác của việc nhập kết quả

  • Kết nối máy XN để nhận kết quả tự động
  • Tự động điều khiển order test cho máy xét nghiệm
  • Dễ dàng giao tiếp với các hệ thống HIS...

Các chức năng của phần mềm:

– Quản lý các thông tin cơ bản của bệnh nhân
– Kết nối máy xét nghiệm để tự động đăng ký xét nghiệm (điều khiển chạy máy) và nhận kết quả tự động do máy xét nghiệm trả ra
– Quản lý hóa chất sử dụng cho các máy xét nghiệm
– Hỗ trợ các báo cáo, tìm kiếm, thống kê
– Kết nối với các hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, phòng khám (HIS, CIS,…)
– Tập trung dữ liệu, chia sẻ thông tin trên mạng cục bộ (LAN). Có khả năng mở rộng, hiển thị thông tin trên WEB.
– Kết nối được với hầu hết các máy xét nghiệm đang có trên thị trường Việt Nam

Hệ thống kết nối

Some of Our Results

70%

Đối tác sử dụng các Bệnh viện, PK

90%

Số máy xét nghiệm đã kết nối

10%

Giảm chi phí nhân sự, trả kết quả nhanh