Viral Marketing

Viral marketing đòi hỏi chi phí không cao so với các loại hình khác, nhưng sự sáng tạo là yếu tố tối cần thiết của loại hình marketing này. Viral Marketer khuyến khích các đối tượng truyền tải thông điệp một cách “tự nguyện”. Thông điệp chuyển tải có thể là một Video clip, câu chuyện vui, Flash game, ebook, software, hình ảnh hay đơn giản là một đoạn text.

  • Unrivalled levels of service
  • Proven results in competitive markets
  • Real metrics - no marketing fluff!

What we can do for you -SEO:

Viral marketing đòi hỏi chi phí không cao so với các loại hình khác, nhưng sự sáng tạo là yếu tố tối cần thiết của loại hình marketing này. Viral Marketer khuyến khích các đối tượng truyền tải thông điệp một cách “tự nguyện”...

Ranking Page Authority Scores

Some of Our Results

400%

INCREASE IN PAGE 1 RANKINGS

160%

INCREASE IN ORGANIC TRAFFIC

67%

AVERAGE VISIT DURATION