Web Analytics

Việc phân tích hiệu suất trang web của bạn có thể quá phức tạp trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc không theo dõi và đo lường hành vi trực tuyến của độc giả có nghĩa là bạn đang bị mù. Bạn không thể xác định cái gì hoạt động có hiệu quả (và cái gì không), phải đầu tư thời gian và tiền bạc của bạn vào đâu..

  • Unrivalled levels of service
  • Proven results in competitive markets
  • Real metrics - no marketing fluff!

What we can do for you -SEO:

Việc phân tích hiệu suất trang web của bạn có thể quá phức tạp trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc không theo dõi và đo lường hành vi trực tuyến của độc giả có nghĩa là bạn đang bị mù. Bạn không thể xác định cái gì hoạt động có hiệu quả...

Ranking Page Authority Scores

Some of Our Results

400%

INCREASE IN PAGE 1 RANKINGS

160%

INCREASE IN ORGANIC TRAFFIC

67%

AVERAGE VISIT DURATION