Để Content Marketing Và Quảng Cáo Trả Tiền “Song Hành” Tăng Doanh Thu

Kết hợp content marketing và quảng cáo, được hay không? Nhiều chuyên gia nhìn nhận content marketing và PPC (pay per click – quảng cáo trả tiền theo nhấp chuột) là hai hướng chiến lược khó song hành cùng nhau. Những người ủng hộ content marketing khẳng định, content marketing tạo ra các thứ hạng tìm kiếm […]

READ MORE